Werkwijze

Een geldige indicatie is belangrijk. Is deze niet aanwezig dan zullen we samen kijken, hoe wij voor jou deze indicatie kunnen aanvragen. Misschien zijn er nog andere manieren voor financiering. Dit zullen we uitzoeken.

> Mocht het niet mogelijk zijn zal ik natuurlijk voor een goede doorverwijzing zorgen.

Zelfredzaamheid staat voorop

Zelfredzaamheid staat voorop, begeleiding zou tijdelijk moeten zijn (is niet altijd haalbaar). Wat je zelf kan doe je ook en wat je moeilijk vindt, kunnen we gezamenlijk gaan kijken hoe we dit kunnen aanleren.

Intake

Tijdens de intake starten we met een zogeheten zelfredzaamheidsmatrix. Dit is een meetinstrument, waarin we kunnen zien in welke mate jouw zelfredzaamheid er voor staat en geeft een mooi overzicht aan welke doelen we gaan werken. Elke drie maanden bekijken we hoe je ervoor staat om de meting weer af te nemen, de zogeheten drie maandelijkse evaluatie.

Doelen

Om te groeien en te ontwikkelen moeten er een aantal essentiële zaken op orde zijn. Dan pas kunnen we verdere doelen gaan maken voor jouw zelfredzaam bestaan. Deze essentiële zaken zijn de begindoelen. Deze moeten stapsgewijs behaald worden, omdat de ene invloed heeft op de andere. In de intake stel ik je dan ook de vragen hiernaast.

» Indien er met een ja beantwoord wordt
dan kunnen we naar de volgende stap. 

» Mocht er met een nee beantwoord worden
dan maken we dat het eerste doel. We kunnen pas verder gaan met de andere doelen als dit geregeld is.

  • Heb je een inschrijfadres?
  • Heb je een geldig ID- bewijs?
  • Heb je een rekeningnummer?
  • Heb je een verzekering?
  • Heb je een inkomen?

Aan de slag

Indien deze zaken allemaal gerealiseerd zijn, zullen we aan de slag met de doelen die we gezamenlijk zullen maken. Wat zijn je wensen? Wat wil je bereiken? Hoe deel je jouw dag in? Wil je graag werken of naar school? We maken een plan en daar werken we naar toe. Tot het moment dat je zelf in staat bent je leven vorm te geven hoe jij leven vorm wilt geven. Wij zullen gaan kijken in je sociale netwerk (familie, buren of vrienden), wie voor jou belangrijk zijn. Op wie kan je terugvallen als je het weer wat moeilijk hebt. Is dit allemaal in orde dan zullen we gaan kijken in hoeverre je uberhaupt nog hulp nodig hebt.

divider